SPONZORI – VERNISÁŽ „DRŽME SPOLU“

Bratislava 18.05.2018

Boris Kollár –hnutie Sme rodina €1200
HIRMER veľké velkosti – Viedeň €350
PRES SK s.r.o. – Emanuel Lovišek €350
BAUSTAV.H,s.r.o. – Ján Hulik €200
BDI spol.s.r.o. €150
Erik Bilský €100
BREE –Christoph Brunnhuber Viedeň €100
Club La Vita – Mgr. Roman Vajaš €50
SPOLU: €2500

 


NÁKLADY – VERNISÁŽ „DRŽME SPOLU“

Bratislava 18.05.2018

Priestory, inštalácia obrazov, propagácia – ĽUBOMÍR MOZA €750
Vyhotovenie fotografií na hliníkovej doske 90×60, 14Ks €779,60
Ozvučenie €200
Prevoz fotografií z CZ €50,41
Reklama FUN RADIO €120
Občerstvenie, príslušenstvo k obsluhe – METRO €68,03
Baner, tlač plagáty + pozvánky, stojan, fólie €137,15
Poštovné, obálky €20,62
Reklama soc. siete €83
Pokladnička z plexiskla na zbierku €38,80
Prenájom stolov 6Ks €61,20
Občerstvenie, nápoje €130,14
SPOLU: 2438,95

 

Občerstvenie – koláče, praclíky, pagáče…. Sponzorské:

Martinka Šarvaicová

Ľuba Marková

Michaela Huliková

 

NÁKLADY NÁVŠTEVY RODÍN – Fotenie (sponzorské Michaela Huliková)

Návšteva rodín – ovocie, kvety €27,54
Benzín €225,64
SPOLU: €253,18

 


CELKOVÝ ROZPOČETVERNISÁŽ „DRŽME SPOLU“

Bratislava 18.05.2018

SPONZORSKÉ €2500
NÁKLADY €2438,95
ZOSTATOK: €61,05
  (Zostatok Bude použitý pri organizácii vernisáže „Držme spolu“ v Trnave)

POTVRDENIA O PLATBÁCH:

Celkové financovanie

vyhotovenie fotografií, reklama soc.  siete, reklama Fun radio, priestory,inštalácia -Ľubomír Moza, prevoz fotografií CZ,   prenájom stolov, pokladnička na zbierku, ozvučenie, občerstvenie+nápojeMetro obšerstvenie+príslušenstvo k obsluhe, 1.tlač, baner, pozvánky, 2.tlač,baner,pozvánky, 1.pošta,obálky2.pošta obálky, 1.fotenie, návšteva rodín, 2.fotenie,návšteva rodín

Bližšie info: michaela.hulikova@gmail.com