Občianske združenie „Pomocná ruka nádeje“ je nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotným hendikepom. Cieľová skupina sú pacienti nachádzajúci sa na hranici medzi životom a smrťou, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, pacienti s diagnózou „Coma vigile“(bdelá kóma).

a

Táto diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť.


Naše ciele:

  1. Dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotne ťažkým postihnutím.
  2. Posilnenie vzájomne komunitných vzťahov.
  3. Stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranic i medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím.
  4. Poradenská činnosť v zdravotnej,  sociálnej a právnej oblasti pre rodiny s pacientom v bdelej kóme.
  5. Finančná podpora rodín s pacientmi v bdelej kóme.

Pomôžme spoločne tým ktorí to potrebujú a vyčarujme spoločne úsmev na ich tvárach a pocit šťastia v ich srdciach!♥♥♥