Občianske združenie „Pomocná ruka nádeje“ je nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so ZTP.

Občianske združenie je určená pre všetkých ktorým sa zo sekundy na sekundu zmenil život a kvôli zdravotnému postihnutiu sa ocitli v ťažkej situácii…

Naše ciele:

  1. Hlavný ciel je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotne ťažkým postihnutím.
  2. Pôsobenie na zlepšenie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľudom so zdravotne ťažkým postihnutím.
  3. Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti pre zdravotne ťažko postihnutým občanov.
  4. Organizácia rôznych druhov činností s cieľom integrácie zdravotne ťažko postihnutých občanov.
  5. Organizácia relaxačno – rehabilitačných pobytov pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.
  6. Podpora pri zapájaní sa zdravotne ťažko postihnutých občanov do pracovného procesu v rámci pracovno právnych vzťahov.
  7. Poradenská činnosť v sociálnej a právnej oblasti pre občanov sa zdravotne ťažkým postihnutým a príslušníkov rodiny.
  8. Konzultácie a poradenstvo pre rodiny s členom so zdravotne ťažko postihnutím a vzájomná výmena skúseností pri starostlivosti, rehabilitácii a iných činností, ktoré napomohli pri ozdravení postihnutého člena rodiny.

Pomôžme spoločne tým ktorí to najviac potrebujú!

A vyčarujme spoločne na ich tvárach úsmev a pocit šťastia aj napriek zdravotnému postihnutiu a obmedzeniu.