Dobrý deň,

Týmto spôsobom si Vás dovoľujeme osloviť v mene občianskeho združenia Pomocná ruka nádeje. Pomôžte nám splniť plány, túžby a sny mnohých zdravotne postihnutých, ku ktorým smerujú naše projekty a aktivity. Môžete tak urobiť venovaním podielu z vami odvedených daní (teda už nič navyše nebudete platiť). Všetky takto získané financie budú použité na podporu zdravotne postihnutých osôb.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku.


Názov: Pomocná ruka nádeje

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42404461

DIČ: 2120367326

Sídlo: Majcichov 22, 919 22 Majcichov

Bankové spojenie: IBAN – SK9309000000005120574300


Tlačivá:

ZAMESTNANEC – POVINNE používa záväzné tlačivo:

 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2017 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2017
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2017

PRÁVNICKÁ OSOBA:
daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, nové na rok 2018)

 


ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!!!