Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli poukázaním svojich 2% podporiť aktivity nášho združenia aj v tomto roku ♥♥♥


ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2%, POTREBNÉ PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA

Názov: Pomocná ruka nádeje

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42404461

Sídlo: Majcichov 22, 919 22 Majcichov

Bankové spojenie: IBAN – SK9309000000005120574300


TLAČIVÁ K 2% Z DANÍ NA STIAHNUTIE

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ PRE ROK 2018

Koordinátor 2% z daní: Michaela Hulikova, e-mail: michaela.hulikova@gmail.com, Tel: 0908/638 899


ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU!!! ♥♥♥