Sídlo:


Pomocná ruka nádeje
Majcichov 22                                                                                                                                                                                        919 22 Majcichov
Slovenska republika

 

Fakturačné údaje:


Právna forma: nezisková organizácia
Zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo spisu: VVS/1-900/90-463 97
IČO: 42404461
DIČ: 2120367326
Bankové spojenie: IBAN – SK9309000000005120574300

 

Štatutárny orgán
Predseda združenia:


Mgr. Michaela Hulikova
Tel: ´+00421 908/638899, +0043 699/19661900                                                                                                               e-mail: michaela.hulikova@gmail.com

 

Správna rada:


Mgr. Michaela Huliková

  

Katarína Hornáčková

 

Jaroslava Huliková

Členovia:


  1.   Jana Hulíková
  2.   Ing. Zuzana Horaková MSc.
  3.   Alexandra Vlková
  4.   Silvia Pecárová
  5.   Anka Kinská
  6.   Miroslav Vavra