Sídlo:

Pomocná ruka nádeje
Majcichov 22
919 22 Majcichov
Slovenská republika
 

Fakturačné údaje:

Právna forma: nezisková organizácia
Zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo spisu: VVS/1-900/90-463 97
IČO: 42404461
DIČ: 2120367326
Bankové spojenie: IBAN – SK9309000000005120574300

 


Štatutárny orgán 
Predseda združenia:

Mgr. Michaela Hulikova

e-mail: michaela.hulikova@gmail.com

 

 

 


Správna rada:

Mgr. Michaela Huliková

  

Katarína Hornáčková

 

Jaroslava Huliková

 


Členovia OZ Pomocná ruka nádeje:

 1.   Jana Hulíková
 2.   Ing. Zuzana Horaková MSc.
 3.   Alexandra Vlková
 4.   Silvia Pecárová
 5.   Anka Kinská
 6.   Miroslav Vavra
 7.  Anna Miháliková Ďurináková
 8.  Tomáš Horák
 9.  Zuzana Viliničová
 10. Martina Uhričová Šarvaicová
 11. Jozef Šarvaic
 12. Emanuel Lovíšek