Putovná charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“

Slovensko zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou „DRŽME SPOLU“ ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je verejne poukázať a zviditeľniť problematiku nefunkčnosti sociálneho  a zdravotného systému na Slovensku,  ktorý má negatívny dopad na pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, pacientov s diagnózou  „Coma vigile“ (bdelá kóma). Tak ako aj na neľahký život rodín starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím.

Táto diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj poukázanie na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a pripomenutie všetkým politikom, že osudy ľudí sú  práve v ich rukách.

Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale z vnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.

Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 17.5. 2018 o 16:00 hod na Bratislavskom hrade (galéria na Západnej terase). Následne budú fotografie vystavované 18.5.-18.6. v galérii Slovenského rozhlasu.

Ukážme, že nám títo pacienti a ich rodiny v ťažkej životnej situácii nie sú ľahostajní.


Attachments:   ELEKTRONICKÁ POZVÁNKA