TV RAJ Rozhovor – Pacienti v bdelej kóme na Slovensku


Video : Domáca terapia pacienta v bdelej kóme – hranie tenisu (bazálna stimulácia)


Charitatívnu vernisáž „DRŽME SPOLU“

Michaela Huliková a Peter Lančarič


Video č.2 : Domáca terapia pacienta v bdelej kóme – Plávanie v bazéne (vodná terapia)