Vernisáž charitatívnej výstavy DRŽME SPOLU

Povedomie našej spoločnosti o ľuďoch v bdelej kóme je na veľmi nízkej úrovni aj napriek tomu, že sú jej súčasťou. Čo horšie, ani v lekárskych kruhoch táto téme rezonuje minimálne aj kvôli nízkej odbornosti, respektíve absencii využívania najnovších svetových vedeckých výskumov.
Okrem iných aj toto boli dôvody zlepšiť tento neutešený stav a oboznámiť verejnosť s touto problematikou. A tak vznikla v Čechách putovná výstava DRŽME SPOLU, ktorej cieľom je stimulovať záujem verejnosti o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a ich rodiny.
Oficiálne zahájenie unikátnej putovnej charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ po Slovensku sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2018 na Bratislavskom hrade, odkiaľ cez Trnavu a Sereď prišla do Žiliny, kde bola inštalovaná na Budatínskom hrade pochádzajúcom z 13 stočia v prekrásnej kaplnke z 18 storočia, ktorej nádherné priestory boli dôstojným miestom dotvárajúcim význam tejto výstavy.
Dňa 20. septembra o 17,00 bola bola výstava zahájená vernisážou, ktorú otvoril poslanec Mestského zastupiteľstva Mgr. Róbert Kašša a následne Mgr. Michal Jurecký, riaditeľ Budatínskeho hradu a Považského múzea. Pani Mgr. Michaela Hulíková vo svojom príhovore zdôraznila význam integrácie týchto zdravotne hendikepovaných a ich rodín, pričom poukázala na nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku a nedostatočnú komunikáciu lekárov s týmito ľuďmi.
Pán ing. Miloš Svoboda, zakladateľ a majiteľ špeciálneho rehabilitačného centra ARCADA v CZ a autor knihy Ukáž mi cestu, poukázal na závažné nedostatky v zdravotníckom systéme, ktorý nie je schopný aplikovať terapie bežné vo svete, vďaka ktorým by sa mohli úspešne zdravotné problémy ľudí v bdelej kóme dali liečiť (nahradila by som – „zlepšiť“….k úplnému vyliečeniu zdravotného stavu pacientov v bdelej kóme ešte nikto nenašiel liek ani terapiu). Oboznámil prítomných s činnosťou ARCADA CENTRE, kde idú práve cestou aktívneho využívania odborných výskumov vo svete, čo im prináša úspechy v liečbe, ktorú nepochopiteľne štátne úrady odmietajú.
Celou vernisážou prítomným sprevádzalo hudobné vystúpenie, ktoré s citom dodávalo týmto chvíľach jedinečnú atmosféru i dôstojnosť.
Po vernisáži si prítomní mohli prehliadnuť výstavu fotografií, ktoré vytvoril fotograf Peter Lančarič ktorý sa snažil prostredníctvom týchto fotografiami ponúknuť hĺbkový pohľad na realitu, ktorá je väčšine ľudí skrytá. Svojimi fotografiami sa ale nesnažili zachytiť to čo vidia, ale to, čo je ľudským očiam ukryté, pričom to je práve to najdôležitejšie. Chceli ponúknuť pohľad do duše. Duše pacienta i rodina, ktorá sa o neho stará. Zachytiť tú neviditeľnú atmosféru, ktorá sa dá iba cítiť, avšak ktorá svojou jedinečnosťou odhaľuje svet, v ktorom títo ľudia žijú . Spoločnosť vníma týchto ľudí ako slabých, tieto fotografie však presviedčajú návštevníkov o ich veľkej vnútornej sile, v ktorej sa snúbi nádej a snaha žiť.
Piatková vernisáž bola vďaka priestorom a všetkým prítomným nabitá silnými emóciami, ktoré rezonovali a verím, že ešte dlho budú rezonovať v každom, kto sa jej zúčastnil. Silný dojem zanechala samotná výstava, ktorej unikátne fotografie a hlavne to, čo z nich vychádzalo, podnietili množstvo inšpiratívnych rozhovorov.
Veľké ďakujem patrí spolu organizátorom, t.j. združeniu iná Žilina a OZ Pomocná Ruka nádeje, vďaka ktorým sa táto unikátna charitatívna výstava mohla uskutočniť.
Týmto by som si zároveň dovolil pozvať Vás na túto výstavu, ktorá zvýši Vaše povedomie o týchto závažných témach a zároveň takto budete môcť svojou účasťou i finančne pomôcť ľuďom v bdelej kóme a ich rodinám, pretože si zaslúžia našu úctu a obdiv.
DRŽME SPOLU a POMÁHAJME SI POMÁHAŤ
AUTOR: Peter Hraško