OZ Pomocná RUKA nádeje sa v rámci medializácie problematiky ľudí v bdelej kóme rozhodla zorganizovať charitatívnu vernisáž „Držme spolu“, ktorá je putovného charakteru.

Cieľom tejto vernisáže, ktorá k nám prišla zo susedných Čiech, je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a má taktiež za cieľ verejné poukázanie a zároveň aj zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku.

Ďalším z cieľov  je, že touto formou sa získavajú finančné prostriedky, ktoré sú následne prerozdeľované rodinám, ktorých rodinní príslušníci sú ľudia v bdelej kóme, čím im OZ pomáha prekonávať zvýšenú finančnú zaťaženosť, pretože situácia na Slovensku je na úrovni „Pomôž si sám“ a rodiny si musia rehabilitačné pomôcky i všetky ďalšie aktivity v plnej miere hradiť sami. Rodiny následne dostávajú finančnú podporu vo výške 365,-€.

Iniciatíva občanov

Vďaka týmto vernisážam sa k iniciatíve pridávajú aj ďalší občania ako napríklad pán Emanueal Lovišek, ktorý prispel sumou 215,-€ a pomáhal pri organizovaní všetkých vernisáží. Pán Aleš Mlatilik ktorý vydražil sumou €250 obraz od akademického maliara Milana Ščibravého. Pán Norbert Adamča ktorý vydražil sumou €600,66 obraz od umelkyne Martiny Šedelbauerovej.  Pán Roman Botťánek, ktoý vydražil sumou €200,- dreveného anjela od rezbára Milana Krajňáka. Tieto tri dražby boli súčasťou vernisáže a finančnej zbierky pre pacientov v bdelej kóme. Svoje veľké srdce ukázala aj pani Lucka Gubrická Ivanovičová, ktorá darovala pre tieto rodiny s deťmi hračky, školské potreby a maškrty. Takýto ľudia sú v dnešnej dobe vzácnosťou a preto im právom patrí poďakovanie i úcta. Veľké ĎAKUJEM patrí tiež spoluorganizátorom vernisáže „DRŽME SPOLU“ Martine Šarvaicovej, Jozefovi Šarvaicovi, Emanuelovi Lovišekovi, Ľube Markovej, Zuzane Horákovej, Miroslavovi Vavrovi ktorí ukázali, že im na týchto rodinách úprimne záleží.

Pripojte sa aj Vy k tejto šľachetnej iniciatíve a spoločne ukážme, že títo ľudia nie sú nám ľahostajní, ba práve naopak sú našim srdciam blízki.

AUTOR: Peter Hraško

 

rbt