❤️❤️❤️AUKCIA ❤️❤️❤️
VYVOLÁVACIA CENA € 99,-

 

Aukcia nádherného obrazu (olejomaľba na plátne) ktorý venoval do dražby výtvarník Milan Ščibravý. Dražba bude prebiehať do 14.7.2019.
Celá vydražená suma bude verejne prerozdelená pacientom v bdelej kóme na Slovensku … Ukážme spoločne, že sú nám títo ľudia není ľahostajní…


PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY AUKCIE:

30.6.2019: Emanuel Lovišek  €110,-

2.7.2019: Aleš Mlatilik €250,-


UKONČENIE AUKCIE:

Týmto spôsobom sa chceme srdečne poďakovať všetkým za podporu predovšetkým MIRKOVI BULOVSKÉMU “parasport24” ktorý pomáha a spája????

Výhercom aukcie sa stáva ALEŠ MLATILIK, patrí mu veľké❤️ ĎAKUJEME❤️ za pacientov v bdelej kóme, ktorým bude suma odovzdaná. ALEŠ MLATILIK vydražil nádherný obraz sumou € 250,- Ukázal svoju veľkorysosť a ochotu pomôcť tým ktorý to potrebujú…. PATRÍ MU VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!

Vydražená suma spoločne s ďalšími dvomi zbierkami (dobrovoľné príspevky z vernisáže v Seredi€330 a ušetrenými sponzorskými peniazmi z organizácie vernisáže v Seredi €464,69)
€250+€330+€464,69 = €1044,63 budú verejne prerozdelené pacientom v bdelej kóme. Pacientom, ktorí sa nachádzajú na hranici medzi životom a smrťou, ktorí majú minimálnu podporu štátu a sú odkázaní na pomoc okolia…


ODOVZDANIE OBRAZU

Odovzdanie obrazu od umelca Milana Ščibravého, ktorý bol súčasťou aukcie z vernisáže “DRŽME SPOLU”. Tento nádherný obraz vydražil sumou € 250,- pán ALEŠ MLATILIK, ktorý ukázal svoju veľkorysosť a ochotu pomôcť tým ktorí to potrebujú….
PATRÍ MU VEĽKÉ ĎAKUJEME ❤️????❤️

Vydražená suma spoločne s ďalšími dvomi zbierkami z vernisáže, budú postupne verejne prerozdelené pacientom v bdelej kóme. Pacientom, ktorí sa nachádzajú na hranici medzi životom a smrťou, ktorí majú minimálnu podporu štátu a sú odkázaní na pomoc okolia…

Odovzdanie prvej čiastky €365 rodine Deákovej… Rodičia na dôchodku sa starajú o svojho syna Vladka, ktorý je 8 rokov v bdelej kóme úplne sami s minimálnou podporou štátu… tam kde zliháva štát si občania pomáhajú navzájom…

Tie keásne pocity, ked pomôžete niekomu kto to veľmi potrebuje, sa nedjú opísať… stačí tak málo a každý z nás to môže zažiť❤️❤️❤️

                                            

 


Fotodokumentácia: