Charitatívna putovná vernisáž „DRŽME SPOLU“ pokračuje, tentoraz v Seredi

Charitatívna putovná vernisáž „DRŽME SPOLU“ pokračuje vo svojej misii naprieč Slovenskom a tentoraz sa objaví v Seredi. Cieľom tejto vernisáže, ktorá k nám prišla zo susedných Čiech, je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. Medzi jej  ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov. Vernisáž má taktiež za cieľ verejné poukázanie a zároveň aj zviditeľnenie problematiky nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku. Jej ďalším cieľom je prepojenie pomoci  ľuďom vo veľmi ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a s politikmi, veď práve od nich závisia osudy ľudí.

Táto spomenutá diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale aj celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná, pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť a pripomenúť politikom, že na Slovensku máme zle fungujúci sociálny, ale aj zdravotný systém.

Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi v Českej republike profesor Jindřich Štreit a na Slovensku fotograf Peter Lančarič. Autori týmito fotografiami ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale z vnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka. Oficiálny a úspešný začiatok putovnej charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ po Slovensku sa uskutočnil pred rokom, 17.5. 2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska a zahraničia.  Následne táto výstava pokračovala vo svojej púti do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava.

Každá jedna vernisáž s výstavou zožala veľký úspech, získala veľkú podporu občanov a priniesla naplnenie cieľov tohto významného podujatia. Ako už bolo spomenuté, okrem poukázania na problematiku ide aj o charitatívnu akciu, preto umelecký maliar Milan Ščibravý venoval jedno zo svojich umeleckých diel do dražby, z ktorej vydražená suma bude venovaná na podporu pacientov v bdelej kóme. Dražba bude zverejnená na sociálnej sieti Facebook na stránke Pomocná ruka nádeje.

Charitatívna vernisáž „DRŽME SPOLU“ sa uskutoční 31.05. 2019 o 17:00 hod v bastione kaštieľa v Seredi . Výstava bude sprístupnená pre verejnosť do 23.6. 2019. Organizátorom vernisáže je OZ Pomocná ruka nádeje za podpory mesta Sereď. Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku. Ukážme spoločne, že nám títo pacienti a ich rodiny v ťažkej životnej situácii nie sú ľahostajní.

Kontakt: Michaela Huliková

e-mail:michaela.hulikova@gmail.com

Tel.:0043 699/19661900