Vďaka charitatívnej vernisáže „DRŽME SPOLU“ sa nám podarilo vyzbierať sumu vo výške €1822,24. Vyzbieraná suma bude prerozdelená a osobne odovzdaná v adventnom období piatim rodinám na Slovensku s pacientmi v bdelej kóme. Piatim rodinám ktoré nám umožnili nazrieť do ich súkromia a cez fotografie ponúkli verejnosti pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia.

VŠETKÝM KTORÍ PODPORILI V RôZNYCH SMEROCH CHARITATÍVNU VERNISÁŽ  „DRŽME SPOLU“ PATRÍ VEĽKÉ ĎAKUJEM, V MENE VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH RODÍN!!!


FINANČNÁ ZBIERKA

CHARITATÍVNA VERNISÁŽ „DRŽME SPOLU“

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK HOSTÍ

VERNISÁŽ BA

€ 218,29
DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK HOSTÍ

VERNISÁŽ TT

€ 61,39
VYDRAŽENÝ OBRAZ ANJELA

OD MARTINKY ŠEDELBAUER

€ 600,66 NORBERT ADAMČA
VYDRAŽENÝ VYREZÁVANÝ ANJEL

OD MILANKA KRAJŇÁKA

€ 200,-     ROMAN BOTŤÁNEK
MODRANKA – ART MUSIC ORCHESTER € 139,- OZ PRIATELIA UMENIA A KULTÚRY V MODRANKE
ZOSTATOK SPONZORSKEÝCH PEŇAZÍ Z ORGANIZÁCIE VERNISÁŽE V BA 17.05.2018 € 61,05 OZ POMOCNÁ RUKA NÁDEJE
ZOSTATOK SPONZORSKEÝCH PEŇAZÍ Z ORGANIZÁCIE VERNISÁŽE V TT 9.9.2018 € 541,85 OZ POMOCNÁ RUKA NÁDEJE
CELKOVÁ FINANČNÁ ZBIERKA € 1822,24  

 


PREROZDELENIE FINANČNEJ ZBIERKY

CHARITATÍVNA VERNISÁŽ „DRŽME SPOLU“

PACIENTI V BDELEJ KÓME NA SK
JURAJ DOSTÁL (32rokov, Želiezovce) € 365
RADKO POKOŠ (19rokov, Červená Skala) € 365
MÁRIA SRNOVÁ ( 45rokov,Svätý Jur)   € 365
MILAN PIVOŇ (72rokov, Trnava) € 365
MÁRIO HULIK (33rokov, Trnava) € 365

 

Autor: Michaela Huliková