Pred dvadsiatimi rokmi sme zaviedli pri ochoreniach nervového systému a miechy transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS), s ktorou môžeme ovplyvniť synaptickú plasticitu. Dokážeme tak regenerovať, resp. obnoviť činnosť nervového systému pri jeho rôznych ochoreniach.

Túto formu stimulácie dopĺňame o tzv. priamu prúdovú transkraniálnu stimuláciu (tDCS). Aplikáciou oboch spôsobov stimulácie môžeme významne spomaliť rozvoj Parkinsonovej choroby.

Po cievnych príhodách aj staršieho dáta ako aj v prípade poúrazových stavov s poškodením miechy.sa obnovuje pohyblivosť v ochrnutých končatinách.

S rTMS sa nám darí zmierniť bolesti chrbtice a tým predísť chirurgickým zákrokom.

Terapia rTMS a tDCS metódou zrýchľuje zlepšenie zdravotného stavu pacientov pri ochoreniach súvisiacich s ochrnutím končatín a s bolesťami chrbtice.

 

www.neurorehab.hu

E-mail: dr.habil.mallyjudit@gmail.com

ADRESA: Sopron, Major-köz 3.