Pre pacienta s diagnózou „Kóma vigila“ bdelá kóma a pre pacientov v pokomatóznom stave je veľmi dôležitá intenzívna rehabilitácia od samého začiatku upadnutia do tohto stavu. Zo skúseností viem, že sa dá týmto pacientom pomôcť v napredovaní. Je za tým veľa vytrvalej práce, vynaložených síl, odriekania, pevnej vôle… Odmenou sú pozitívne pokroky pacienta.

Jedna z terapií pacienta v bdelej kóme a v pokomatóznom stave je vykonávanie činností, ktoré pacient vykonával pred poškodením mozgu.

Vďaka týmto činnostiam je veľká pravdepodobnosť, že sa v mozgu vytvoria nové spoje. Zároveň je tu možnosť, že si pacient spomenie na určité obdobie svojho života, kedy túto činnosť vykonával.

My s Máriom aplikujeme túto formu terapie v rôznych smeroch a vidíme pozitívne výsledky. Napríklad jedna z našich terapií je hranie tenisu .

 

Autor: Michaela Huliková