Bol rok2003 mal som autonehodu po ktorej som upadol do kómy.  Z kómy som sa prebral bez svalstva a tak zo živého aktívneho chlapca ochotného pomáhať iným,  sa stala živá mŕtvola odkázaná na pomoc iných. Keď som bol ešte aktívny mal som veľa kamarátov. Ako náhle som sa prestal vládať postaviť na nohy a zostal som pripútaný k lôžku z veľa kamarátov sa nenašiel ani jeden čo by potešil v mojom stave. Jedine moja mamina ktorá má už svoj vek a už by potrebovala ona sama moju pomoc zostala pri mne stáť…

Anton Dzurík

Kontakt: tony.dzurik@gmail.com