Neuro Rehabilitácia Šopron

  Pred dvadsiatimi rokmi sme zaviedli pri ochoreniach nervového systému a miechy transkraniálnu magnetickú stimuláciu (rTMS), s ktorou môžeme ovplyvniť synaptickú plasticitu. Dokážeme tak regenerovať, resp. obnoviť činnosť nervového systému pri jeho rôznych ochoreniach. Túto formu stimulácie dopĺňame o tzv. priamu prúdovú transkraniálnu stimuláciu (tDCS). Aplikáciou oboch spôsobov stimulácie môžeme významne spomaliť rozvoj Parkinsonovej choroby. Po cievnych príhodách aj staršieho dáta ako aj…